Thông báo số 1552/TB-HCQG ngày 12/10/2020 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến năm 2020

20201013_083813

20201013_083841

Mẫu: Mẫu 02-SK    Mẫu 03-SK    Mẫu 04-SK

Quy chế: Quy chế xét, công nhận sáng kiến

Comments are closed.