Thông báo số 1835/TB-HĐTDVC ngày 06/12/2020 triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

000100020003

Comments are closed.