Thông báo số 236/ TB-VNC ngày 12/4/2021 về việc tham dự Triển lãm “Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế – xã hội” và Hội thảo trực tuyến “Kỹ năng khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ và viết bài báo khoa học quốc tế”

20210412_155427

Comments are closed.