Thông báo số 327/TB-VNC ngày 01/6/2021 hướng dẫn kê khai, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm và Lý lịch khoa học của cá nhân

327_001

File đính kèm:

PL1 Mau bang ke NCKH – ca nhan 01.6

PL2 Mau bang ke NCKH -don vi 01.6

PL3-LLCN mau xac nhan 2021 01.6

Comments are closed.