Thông báo số 416/TB-HCQG ngày 08/4/2022 Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

20220413_081349

20220413_081408

20220413_081426

20220413_081445

Văn bản kèm theo:

- Quyết định ban hành danh mục ngành thạc sĩ được dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý công và Chương trình bổ sung kiến thức

- Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia

- Mẫu bài luận

- Mẫu sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

- Mẫu công văn cử đi dự tuyển

- Mẫu trang bìa tập công trình

- Mẫu thư giới thiệu

- Mẫu văn bản đồng ý của đồng tác giả

- Mẫu cam kết

Comments are closed.