Thông báo số 420/TB-HCQG ngày 08/4/2022 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

20220412_182506

20220412_182529

20220412_182601

20220412_182621

20220412_182641

20220412_182702

20220412_182721

20220412_182739

20220412_182758

Danh mục ngành:

Chính sách công

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Quản lý công

Quản lý kinh tế

Tài chính – Ngân hàng

 Văn bản kèm theo:

- Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

- Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thạc sĩ

- Mẫu sơ yếu lý lịch

Comments are closed.