Thông báo số 516/TB-VNC ngày 15/9/2021 về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

20210915_191341

20210915_191315

Comments are closed.