Thông báo thời gian, địa điểm thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 4 năm 2024) và danh sách dự thi 

IMG_3053 IMG_3054 IMG_3055

Comments are closed.