Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) tại Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 16/9/2023

Xem chi tiết:

Thông báo

Vấn đáp

TN1

TN2

Comments are closed.