Thông báo Thời gian thi, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đợt 1 – năm 2024)

Xem chi tiết:

Vấn đáp sáng 23/3

Trắc nghiệm chiều 23/3

Trắc nghiệm sáng 23/3

Trắc nghiệm sáng 24/3

Vấn đáp chiều 23/3, sáng 24/3

IMG_8103

Comments are closed.