Thông báo thời gian thi, địa điểm thi và danh sách thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 3 năm 2024)

Xem chi tiết:

Vấn đáp

Trắc nghiệm 

IMG_9419

Comments are closed.