Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Xem chi tiết:

– Thông báo tuyển sinh

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý công

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Chính sách công

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý kinh tế

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Tài chính – Ngân hàng

- Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý văn hóa

– Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức ngành Lưu trữ học

– Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thạc sĩ

Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức tại đường linkhttps://tinyurl.com/dangkybskt2023
Thí sinh đăng ký dự tuyển tại đường linkhttps://tinyurl.com/dangkydutuyenthacsi
Tải hồ sơ tại đường link: https://tinyurl.com/hosothacsi

Comments are closed.