Thông báo về việc đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 năm 2018 tại Hà Nội

Thông báo thi B1 năm 2018

Đơn đăng ký

Lịch đánh giá B1 năm 2018

Danh sách phòng thi:

1

Screenshot_1

Comments are closed.