Thông báo về việc thu học phí học tập Học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2020 và sinh viên trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019 hiện đang theo học tại Hà Nội chưa hoàn thành Học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh

IMG_1341 IMG_1342

Comments are closed.