Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 18 thuộc diện ngừng học, kỷ luật và bảo lưu kết quả học tập tại Hà Nội và Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh

IMG_20220328_094832

IMG_20220328_094835

Comments are closed.