Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2023)

(napa.vn) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2023).
Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

THU-BO-TRUONG_page-0001

Comments are closed.