Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(napa.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ nhà báo, viên chức, cộng tác viên và người lao động các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Nội vụ.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

IMG_1743

Comments are closed.