Thư đối tác quốc tế gửi Học viện nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (29/05/1959 – 29/05/2019)

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/05/1959 – 29/05/2019) nhiều đối tác quốc tế đã gửi thư chúc mừng lãnh đạo và viên chức Học viện. Ban biên tập trang thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia xin đăng tải một số thư chúc mừng:

Thư chúc mừng của bà Namina Naz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Băng-la-đét tại Việt Nam:

1

2Thư chúc mừng của ông Khammoune Viphongxay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:

3

4

Thư chúc mừng của ông Vladimir Aleksandrovich Mau, Giám đốc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA)

41

5

Thư chúc mừng của ông M.N. Nazarov, Phó Giám đốc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA):

6

7

Thư chúc mừng của Giáo sư Alevtena Sepvchenko, Phó Viện trưởng Viện Luật và An ninh quốc gia, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA).

9

10

Thư chúc mừng của bà Larisa Taradina, Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA):

11

12

Thư chúc mừng của em Chít-ta-son Su-li-vông, Trưởng đoàn lưu học sinh Lào đang học tập tại Học viện:

Thư lưu học sinh Lào

Comments are closed.