Thư thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ

(napa.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi Thư thăm hỏi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng của Bộ Nội vụ. 

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng đăng tải toàn văn Thư thăm hỏi của Bộ trưởng:

thuthamhoi-22_22_00_906

Comments are closed.