Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 02/10/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và đoàn công tác của Bộ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2023.

Dự buổi làm việc, về phía Bộ Nội vụ có lãnh đạo các đơn vị: đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Võ Thị Tuyết Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ; đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

IMGP1389

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia buổi làm việc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cho ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác của Học viện.

IMGP1393

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tóm tắt tình hình của Học viện

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Quý III năm 2023, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đã được các kết quả cụ thể trên các mặt công tác về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giảng dạy, kế hoạch, tài chính, thư viện, hành chính, hậu cần, xuất bản, tạp chí…

Công tác đào tạo: Hoàn thành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học; Thực hiện các đầu việc liên quan tiếp sinh; Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; Phối hợp truyền thông tuyển sinh; Thực hiện các nội dung về công tác sinh viên; Hồ sơ mở mã ngành; Tổ chức các hoạt động đầu khóa cho tân sinh viên…

Công tác bồi dưỡng: Tổ chức bồi dưỡng 168 lớp với 11.034 học viên; Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình bồi dưỡng; Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, tăng cường hợp tác trong bồi dưỡng.

Công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thành quy trình sắp xếp viên chức lãnh đạo, quản lý (tiếp nhận bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đối với các viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban và tương đương, cấp phòng, bộ môn và tương đương thuộc đối tượng sắp xếp sau khi sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia); Công tác chế độ, chính sách và đào tạo bồi dưỡng; Công tác tiền lương, phụ cấp; Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, thanh lý hợp đồng lao động, kéo dài thời gian công tác; Giải quyết các thủ tục nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương, chế độ bảo hiểm; Công tác thăng hạng, chuyển hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ giảng viên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Công tác Thi đua, khen thưởng.

Công tác hợp tác quốc tế: Triển khai hoạt động Học viện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN (PSTI) nhiệm kỳ 2023 – 2024; Triển khai Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”; Triển khai với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai về việc hợp tác tổ chức các khóa bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước; Tổ chức cho đoàn học viên khóa bồi dưỡng học tập nghiên cứu tại Xinh-ga-po từ ngày 30/7-06/8/2023; tổ chức thành công đoàn Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Học viện đi công tác tại Tây Ban Nha và Hy Lạp và đi công tác tại Xinh-ga-po vào tháng 8,9/2023.

Công tác giảng dạy, giảng viên: Giảng viên các khoa chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; Các khoa tiếp tục tổ chức thẩm định bài giảng, duyệt giảng đối với giảng viên nhằm bổ sung nguồn giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; Giảng viên các khoa chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; Các khoa tiếp tục tổ chức thẩm định bài giảng, duyệt giảng đối với giảng viên nhằm bổ sung nguồn giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Tạp chí Quản lý nhà nước; Thực hiện công tác chuyển đổi số tại Học viện; xây dựng Đề án Học viện số; Thực hiện ghi hình, ghi âm bài giảng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương.

IMGP1408

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị EROPA

Tại buổi làm việc, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị EROPA. Theo đó, việc báo cáo Thủ tướng chính phủ xin phép tổ chức Hội nghị đã hoàn thành; các công tác liên quan đến địa điểm tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị, chỗ ở đại biểu, xây dựng chương trình, kịch bản Hội nghị dự kiến, thiết kế phông Hội nghị, bộ nhận diện Hội nghị, rà soát bài viết, thư mời báo cáo viên, mời đại biểu, xây dựng kế hoạch truyền thông… được triển khai tích cực và hiệu quả.

IMGP1415

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo về cơ sở pháp lý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg

Báo cáo về cơ sở pháp lý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ cho biết, mặc dù Học viện Hành chính Quốc gia có những căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại các Phân viện trực thuộc, nhưng theo quy định của Luật Giáo dục đại học số 08/2021/QH14 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013) và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019), cơ cấu tổ chức của Học viện vẫn chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học. Do vậy, việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại các Phân viện trong những năm tiếp theo gặp khó khăn. Việc sửa đổi Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành là cần thiết.

IMGP1464

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

IMGP1430

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu

IMGP1437

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu

IMGP1447

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu

IMGP1451

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu

IMG_3902

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc trực thuộc Học viện cũng đã có ý kiến nhằm đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn, như: cần có cơ chế đối với việc bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với từng vị trí, trên cơ sở thực tế lượng học viên tham gia chương trình bồi dưỡng này có sự giảm sút do yêu cầu không bắt buộc của chương trình; các nội dung về sử dụng tài sản công và các cơ sở nhà đất của Học viện; tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ; cơ chế đối với việc phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trước mắt tại Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh; các công việc liên quan đến cơ sở vật chất tại Lê Thị Riêng, tại Vũng Tàu, việc cơ sở nhà đất của Công ty Duy Tân; KTX nhà Lào…

Trao đổi về các vấn đề được nêu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã có những ý kiến phản hồi.

IMGP1470

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

Về việc sửa đổi Quyết định 27/2022/QĐ-TTg, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho rằng, việc sửa đổi cố gắng không vướng các quy định hiện nay về đào tạo cử nhân của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện cần giữ được vị trí là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, Học viện Hành chính Quốc gia được xác định tương đương cấp tổng cục, do vậy, công tác tổ chức cán bộ, chi trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cần được thực hiện phù hợp, đúng quy định.

IMGP1482

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giải đáp các vấn đề xoay quanh các nội dung liên quan đến sửa chữa, chi thường xuyên; việc sắp xếp các cơ sở nhà đất của Học viện; phê duyệt dự toán liên quan đến Hội nghị EROPA; tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung kế hoạch đầu tư trung ngắn hạn…

IMGP1488

Đồng chí Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu

Trong việc chuẩn bị các khâu liên quan đến việc tổ chức Hội nghị EROPA, Vụ Hợp tác quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Học viện đến mức tối đa. Với các kế hoạch hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế của đoàn lãnh đạo Bộ trong năm tới (đoàn ra, đoàn vào), đồng chí Chu Tuấn Tú đề nghị Học viện báo cáo sớm thể được xem xét, phê duyệt.

IMGP1493

Đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước phát biểu

Về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức đề nghị, đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 cần gấp rút hoàn thành để đưa vào nghiệm thu cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ; các đề tài năm 2024 đã bảo vệ đề cương, thuyết minh cần triển khai sớm; đề nghị Học viện phối hợp với Viện trong việc triển khai các đề tài tự chủ; các dự án điều tra cấp bộ đến thời điểm nghiệm thu, cần đôn đốc thực hiện đúng thời gian quy định…

IMGP1499

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu

IMGP1505

Đồng chí Võ Thị Tuyết Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ phát biểu

IMGP1507

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu

Sau phần trao đổi ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt viên chức, người lao động Học viện gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với Học viện Hành chính Quốc gia trong các hoạt động. Sự sát sao của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đoàn kết, đồng thuận, lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ viên chức đồng lòng vượt khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ.

IMGP1519

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu

Đối với các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị EROPA, công tác sắp xếp cơ sở nhà đất của Học viện, Giám đốc Học viện cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã phối hợp với Học viện trong việc triển khai công việc. Giám đốc Học viện cũng chia sẻ những khó khăn của Học viện trong việc giải ngân vốn dự án, công tác chuẩn bị Hội nghị EROPA…

Giám đốc Học viện kiến nghị một số nội dung sau: (1) sửa Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg theo hướng để Học viện không phải xin thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân theo từng năm, cần giải quyết về mặt pháp lý để Học viện là một cơ sở giáo dục đại học, đồng thời đảm bảo vị trí xuyên suốt là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt; (2) việc triển khai xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện cơ bản hoàn thành, đang tiến hành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ quan tâm; (3) đề nghị các đơn vị thuộc Bộ quan tâm đến việc triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội nghị EROPA; (4) về cơ sở vật chất: hiện nay Học viện đang thiếu phòng học, ký túc xá, mong Vụ Kế hoạch – Tài chính  tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ quan tâm để Học viện triển khai được nhiệm vụ.

IMGP1379

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Học viện đã thực hiện thời gian qua, giúp ổn định hoạt động sau sáp nhập, thực hiện tốt Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg, không để phát sinh các trường hợp cần xử lý; việc trả lương và phúc lợi cho viên chức, người lao động được nâng lên; triển khai tốt công tác đào tạo đại học, sau đại học, thực hiện tốt việc trao bằng tại Văn Miếu cho tân Tiến sĩ, Thạc sĩ…

Trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

(1) Lãnh đạo, viên chức người lao động phải đoàn kết, đồng thuận và thống nhất trong công việc;

(2) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo đúng quy định: tổ chức lễ khai giảng năm học mới quy mô; chuẩn bị công tác đào tạo trong năm 2024; rà soát các chương trình bồi dưỡng, tổ chức thực hiện đúng quy định; việc tổ chức Hội nghị EROPA;

(3) Thực hiện việc xây dựng thể chế, quy định, tuân theo các quy định của pháp luật; cần rà soát kỹ các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Quyết định số 27/2002/QĐ-TTg, hoàn thiện đề án đào tạo đại học ở các phân viện;

(4) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo, quản lý;

(5) Xây dựng chiến lược về đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng trình độ, bằng cấp, nghiên cứu, chất lượng làm việc;

(6) Công tác kế hoạch tài chính: dự án đảm bảo quy định, tiến độ; việc sửa chữa, mua sắm cần tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng đúng và hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Học viện; xử lý các sai phạm và các cá nhân liên quan.

(7) Quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất cho viên chức và người lao động./.

Như Ngọc

Comments are closed.