Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 21/6/2023, tại trụ sở Học viện Hành chính Quốc gia số 77 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Phân viện Miền Trung – Tây Nguyên; Phân viện TP. Hồ Chí Minh. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự buổi làm việc, về phía đại diện lãnh đạo của Bộ Nội vụ có NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì buổi làm việc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện; TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện; Lãnh đạo các Phân viện cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

 LIO02677

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có tham gia buổi làm việc và các đơn vị thuộc Học viện cho ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác với Học viện.

adf2e1cf58468918d0575

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thông tin sơ bộ công tác thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 của Học viện. Giám đốc Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, hướng dẫn Học viện về việc sắp xếp viên chức lãnh đạo, quản lý; Có phương án cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách năm 2023 tạo điều kiện để Học viện thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về việc bố trí kinh phí năm 2024 nhằm hỗ trợ Học viện nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và đầu tư về chuyển đổi số.

 d1e49fd92650f70eae416

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện đọc báo cáo tóm tắt tình hình của Học viện

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và thực trạng sử dụng cơ sở vật chất của Học viện trong thời gian qua. Thực hiện theo Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ kể từ ngày 01/01/2023; Học viện nhận được sự quan tâm thường xuyên, có hiệu quả từ Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sự phối hợp từ các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ. Viên chức người lao động Học viện có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, có năng lực thích ứng tốt các thay đổi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong thời gian qua về công tác tổ chức cán bộ, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy còn gặp khó khăn; Công tác đào tạo trong thời gian vừa qua còn gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý dẫn đến vướng mắc về công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, tổ chức tuyển sinh, đào tạo ở các Phân viện; Quá trình sát nhập cần có thời gian để hoạt động của Học viện có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất; Học viện có nhiều cơ sở nhà đất, phân tán về khu vực làm việc của viên chức, người lao động. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Học viện còn nhiều hạn chế.

effd46feff772e2977667

 Các đại biểu Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

9da90caab523647d3d328

Các đại biểu Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Sau phần trao đổi ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã đưa ra một số chỉ đạo như sau:

(1) Lãnh đạo, viên chức người lao động phải đoàn kết, đồng thuận và thống nhất trong công việc;

(2) Sớm hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo, quản lý;

(3) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định;

(4) Quan tâm đến chiến lược xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng trình độ, bằng cấp, nghiên cứu, chất lượng làm việc;

(5) Sử dụng đúng và hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Học viện;

(6) Quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất cho viên chức và người lao động.

Sau phần ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Học viện cần nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của Thứ trưởng Triệu Văn Cường và thay mặt viên chức, người lao động Học viện gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với Học viện Hành chính Quốc gia cảm ơn những nỗ lực vượt bậc của tập thể viên chức và người lao động giúp Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian qua.

DSC01586

 Toàn cảnh buổi làm việc

Phạm Hải Long

Comments are closed.