Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 05/4/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia. Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 3 phân viện của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và khu vực miền Trung.

Tham gia đoàn công tác của Bộ Nội vụ có: ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế, TS. Lại Đức Vượng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

2D3A8125

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia buổi làm việc và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cho ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác của Học viện.

2D3A8109

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tóm tắt tình hình của Học viện.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia. Quý I năm 2024, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đã được các kết quả cụ thể trên các mặt công tác về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giảng dạy, kế hoạch, tài chính, thư viện, hành chính, hậu cần, xuất bản, tạp chí…

Công tác đào tạo: chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, sau đại học tại trụ sở chính. Các Phân viện đã chuẩn bị các điều kiện để khi có đủ điều kiện cơ sở pháp lý sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép theo quy định; Tổ chức xây dựng Đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị nhân lực và Đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Ban hành kế hoạch và thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Tổ chức xây dựng đề cương chi tiết, giáo trình đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Công tác bồi dưỡng: Tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng, rà soát quy trình bồi dưỡng bảo đảm các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghiên cứu xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình, tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới; Trong Quý I/2024, Học viện thực hiện chiêu sinh và đã tổ chức khai giảng được tổng số 65 lớp với 4.020 học viên, trong đó: có 3 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ với 150 học viên; 14 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng với 795 học viên; 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp với 107 học viên; 14 lớp chuyên viên chính với 802 học viên; 16 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 913 học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu: xét duyệt và ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024; ban hành Quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở; họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện: Về danh sách các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2023 đề nghị hỗ trợ kinh phí; báo cáo thực trạng hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2019-2023, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn giai đoạn đến năm 2045 của Học viện Hành chính Quốc gia…

Công tác giảng dạy, giảng viên: Giảng viên các khoa chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Các khoa chuyên môn tổ chức giảng dạy trên 20.000 giờ ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng; Các khoa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng đề cương, giáo trình phục vụ công tác đào tạo của Học viện.

Công tác tổ chức cán bộ: phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Học viện, báo cáo Ban Cán sự đảng; Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý và chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia; Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024…

Công tác hợp tác quốc tế: Triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện với đối tác của Cộng hoà Pháp với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp; Tổ chức thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Triển khai Đề án về tổ chức Trung tâm đào tạo của Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) tại Học viện; Thực hiện Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp chiến lược với Xinh-ga-po; Thực hiện các khoá bồi dưỡng quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu từ các tổng công ty, tập đoàn và địa phương; Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2024 của Học viện; Xây dựng và triển khai Đề án Học viện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới PSTI, nhiệm kỳ 2023-2024.

Công tác tạp chí, công nghệ và thư viện; công tác kế hoạch, tài chính; công tác hành chính, hậu cần; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả.

2D3A8134

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu.

2D3A8151

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu.

TCH

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cũng đã có ý kiến nhằm đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn, như: rà soát nhóm đối tượng quản lý cấp phó dôi dư do quá trình sắp xếp sau sáp nhập; các nội dung về sử dụng tài sản công và các cơ sở nhà đất của Học viện; các công việc liên quan đến cơ sở vật chất tại Đắk Lắk, tại Vũng Tàu, việc cơ sở nhà đất của Công ty Duy Tân; KTX nhà Lào…

Trao đổi về các vấn đề được nêu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã có những ý kiến phản hồi.

2D3A8166

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn thống nhất với các vấn đề được nêu trong báo cáo công tác của Học viện, đồng thời đề nghị Học viện tiếp tục rà soát quy hoạch để thực hiện công tác cán bộ sau sáp nhập, tiếp tục việc kê khai lý lịch viên chức, người lao động trên Cổng Thông tin quốc gia đảm bảo kế hoạch, yêu cầu.

2D3A8170

Bà Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu.

Đối với các nhiệm vụ kế hoạch- tài chính của Học viện, bà Nguyễn Bích Thủy đề nghị Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm các kiến nghị của cơ quan kiểm toán quốc gia; tiếp tục thực hiện việc thu hồi công nợ, kê khai, nộp thuế đầy đủ đối với các cơ sở vật chất cho thuê của Học viện Hành chính Quốc gia cũ và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũ; công tác giải ngân; thanh lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng; việc quản lý cơ sở nhà đất; xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê sau khi sáp nhập; trang thiết bị máy móc phục vụ làm việc: cần thực hiện theo tiêu chuẩn định mức, thanh lý tài sản thừa thì mới đủ điều kiện mua tài sản mới, chuyên dụng; đối với các nhiệm vụ của năm 2024: tiếp tục thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, thực hiện kiểm toán…

2D3A8188

Bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu.

Về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024 và các năm tiếp theo, bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức đề nghị: đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024 cần gấp rút hoàn thành để đưa vào nghiệm thu cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ; các đề tài đã bảo vệ đề cương, thuyết minh cần triển khai sớm; đề nghị Học viện phối hợp với Viện trong việc triển khai các đề tài tự chủ; các đề tài thuộc chương trình trọng điểm đến thời điểm nghiệm thu, cần đôn đốc thực hiện đúng thời gian quy định…

2D3A8219

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ đánh giá cao các hoạt động Học viện đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai khẩn trương, tích cực việc thu hồi đất của Công ty Duy Tân. Đối với đề xuất của Học viện trong việc rút 02 nhiệm vụ giao cho Học viện trong Quyết định ban hành chương trình công tác năm của Bộ là: (1) Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức; (2) Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng về đổi mới, sáng tạo trong khu vực công cho cán bộ, công chức, viên chức; Văn phòng Bộ thống nhất với đề xuất trên của Học viện.

2D3A8222

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu.

Sau phần trao đổi ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt viên chức, người lao động Học viện gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với Học viện trong việc triển khai các hoạt động.

Giám đốc Học viện cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã phối hợp với Học viện trong việc triển khai công việc; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn của Học viện trong việc xây dựng chiến lược phát triển Học viện, vấn đề tự chủ, phát triển nhân lực theo hướng tang cường đội ngũ chuyên môn có trình độ; kỷ niệm 65 năm phát triển Học viện phù hợp, đảm bảo trang trọng, đúng quy định; các vấn đề liên quan đến việc tang cường rà soát các văn bản liên quan đến quản trị nội bộ, cải cách thủ tục hành chính; vấn đề công nợ…

Việc kê khai nộp thuế và thực hiện nộp thuế đầy đủ; các Phân viện và cơ quan Học viện kê khai đầy đủ các hợp đồng liên kết; giải ngân đầu tư công; thanh lý xe; tiếp tục xây dựng và triển khai đề án sử dụng tài sản công; đề nghị phương án thực hiện đồng thời việc thanh lý tài sản gắn liền với mua mới để thực hiện nhiệm vụ…

2D3A8129

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Học viện đã thực hiện thời gian qua, đã cơ bản ổn định hoạt động sau sáp nhập, triển khai tốt công tác đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng, góp phần tăng nguồn thu cho Học viện; tiếp tục hoàn thiện thể chế cho việc tuyển sinh năm 2024; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị, điều hành, sắp xếp nhân sự; vấn đề tài chính, cơ sở vật chất; chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động Học viện; tích cực trong việc thu hồi tài sản công…

Đối với các kiến nghị đề xuất của Học viện, thứ trưởng thống nhất, đồng thời đề nghị Học viện thực hiện đúng quy định. Trong thời gian tới, Học viện cần tích cực bám sát việc sửa đổi Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg; tập trung tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện và các Phân viện khi có văn bản cho phép; tập trung các hoạt động bồi dưỡng và nâng cao chất lượng bồi dưỡng nguồn nhân lực cho bộ, ngành, các cơ quan trung ương và địa phương; tiếp tục triển khai, hoàn thiện công tác cán bộ, bộ máy, nhân sự; tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện gọn nhẹ, đúng quy định; hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện trình Bộ; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; quyết liệt thu hồi lại các cơ sở nhà đất của Học viện; tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động Học viện…

Như Ngọc

Comments are closed.