Tổ chức biên chế, phòng ở đợt học GDQP&AN tháng 6/2023 tại tỉnh Hưng Yên và huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Xem chi tiết:

Danh sách tại Hà Nội

Danh sách tại Hưng Yên

Comments are closed.