Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số quan điểm cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

(napa.vn) – Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ, sáng ngày 26/5/2021, tại Hà Nội, các chi bộ: Tạp chí Quản lý nhà nước, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Một số quan điểm cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”.

 

TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương được mời báo cáo chuyên đề.

Do điều kiện diễn biến dịch covid-19 phức tạp, nên buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức theo hình thức trực tuyến (Teams). Dự tại điểm cầu trực tuyến có các đồng chí: TS. Nguyễn Quang Vinh, đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước; PGS.TS. Hoàng Mai, đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Bí thư Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện và 50 cán bộ, đảng viên của 3 chi bộ.

Đồng chí TS. Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương được mời báo cáo chuyên đề với các nội dung: quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIII, công tác nhân sự Đại hội XIII; những đánh giá, nhìn nhận về chiến lược phát triển, chiến lược ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; tình hình Biển Đông; các nội dung cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nội dung căn bản của Nghị quyết Đại hội XIII; sự lãnh đạo quyết liệt, thống nhất, hiệu quả của Đảng, Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 tình hình hiện nay…

TS. Nguyễn Quang Vinh, đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thay mặt cán bộ, đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, TS. Nguyễn Quang Vinh cảm ơn đồng chí TS. Đoàn Văn Báu đã truyền đạt những thông tin rất thời sự và bổ ích; những nội dung căn bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên các chi bộ; tiếp thu các thông tin chỉ đạo, hướng dẫn từ Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của các đơn vị trong thời gian tới.

(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.