Tọa đàm khoa học: “30 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính”

(napa.vn) – Sáng ngày 25/10/2022, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tổ chức tọa đàm khoa học: “30 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính”.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Tọa đàm, về phía đại biểu, khách mời có: TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; PGS.TS. Lê Chi Mai, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_2101

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Đồng hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia, trong 30 năm qua, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính luôn khẳng định vị thế là đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực khoa học hành chính, cải cách hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng tiếp tục khẳng định vị thế của Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học chính sách công và quản lý nhà nước.

Với mục tiêu phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, thực hiện Chiến lược phát triển của Học viện giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính mong muốn Tọa đàm sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng chia sẻ, trao đổi, góp ý các vấn đề để Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiếp tục là địa chỉ tin cậy hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác khoa học và công nghệ…

IMG_2114

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tham luận tại Tọa đàm.

Tham luận tại Tọa đàm về chủ đề “Phát huy vai trò quản lý và tham gia nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính”, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở khẳng định, trong thời gian qua,Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước, góp phần không nhỏ để Học viện là một trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước… Để tiếp tục phát huy thế mạnh của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cũng như khắc phục và vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra 5 giải pháp: (1) Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. (2) Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế, chế độ, chính sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với thời kỳ mới. (3) Bảo đảm tài chính cho công tác quản lý hoạt động khoa học. (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài. (5) Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.

IMG_2135

GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, GS.TS. Nguyễn Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra một số ý kiến gợi mở về một ngành khoa học phát triển cần thỏa mãn một số điều kiện, như: có nhu cầu của xã hội, có cơ sở đào tạo (người dạy và học), có đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm và có nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học. Như vậy, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính là nơi có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học hành chính Việt Nam; là nơi tập hợp được lực lượng các nhà khoa học để nghiên cứu quản lý khoa học; là nơi có những sáng kiến khoa học, định hướng nghiên cứu khoa học của một cơ sở đào tạo… Đây còn là nơi đào tạo các nhà khoa học, là nơi phổ biến các tri thức khoa học.

IMG_2151

TS. Trần Văn Tiến tham luận tại Tọa đàm.

Tham luận tại Tọa đàm, TS. Trần Văn Tiến, giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội chia sẻ nội dung: “Nâng cao chất lượng công bố nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 – 2030”. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học là bước quan trọng cuối cùng nhằm ghi nhận kết quả của một hoạt động hay dự án nghiên cứu trên mọi lĩnh vực, dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội và nhân văn. Công bố khoa học là thước đo để đánh giá năng lực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên. Công bố khoa học là một việc làm chính yếu, một nghĩa vụ và là điều kiện để tồn tại của một nhà khoa học. Bên cạnh đó, TS. Trần Văn Tiến cũng đưa ra 4 giải pháp nâng cao chất lượng công bố nghiên cứu khoa học của Học viện trong giai đoạn 2022 – 2030: (1) Nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ vai trò, lợi ích của hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố nghiên cứu khoa học. (2) Xây dựng đội ngũ nòng cốt trong công bố và nghiên cứu khoa học. (3) Bố trí tăng nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học và hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học. (4) Chuẩn hoá công tác quản lý khoa học và công bố nghiên cứu khoa học.

IMG_2166

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu.

Nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã đưa ra những luận giải thuyết phục, có căn cứ về bối cảnh ra đời của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính vào năm 1992 là tất yếu sau quá trình đổi mới. Từ luận giải đó Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính có trọng trách to lớn với tính chất hành chính là phục vụ chính trị, với mô hình hành chính do Đảng lãnh đạo, bảo đảm được nền hành chính phát triển thì tính pháp chế và kỷ luật hành chính cần được tăng cường và đẩy mạnh, thực hiện khoa học hoá và hiện đại hoá nền hành chính là một chiến lược phát triển nền hành chính quốc gia hiện nay.

IMG_2230

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện phát biểu chỉ đạo Tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, TS. Nguyễn Đăng Quế trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô, các nhà khoa học với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, với Học viện. TS. Nguyễn Đăng Quế khẳng định, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính có 2 nhiệm vụ cơ bản, gồm: quản lý các hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hiện nay Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính mới chỉ đang phát huy thế mạnh trong khai thác các đề tài tại các bộ, ngành, địa phương và tổ chức các hoạt động này là chủ yếu, chưa thực sự thể hiện được vai trò trong nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu của Học viện; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Trong thời gian tới, Học viện sẽ cơ cấu, cải tổ lại bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực và nâng cấp lực lượng nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nhằm xây dựng một bộ máy quản lý tinh gọn hơn; đồng thời, thu hút các nhà khoa học bên ngoài có trình độ, chuyên môn sâu trong lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_2199

PGS.TS. Lê Chi Mai, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_2216

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện.

IMG_2248

TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

IMG_2246

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện.

IMG_2219

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại Thành phố Huế.

IMG_2147

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_2132

TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_2258

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, nguyên Trưởng khoa, Khoa Hành chính học.

Tọa đàm cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp của các đại biểu tham dự: PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, PGS.TS. Lê Chi Mai, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, TS. Vũ Đăng Minh… Các ý kiến tập trung vào các nội dung, như: ghi nhận những nỗ lực của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trong thời gian qua và khẳng định vai trò quan trọng của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trong việc đưa ra định hướng phát triển khoa học hành chính trong thời gian tới; kết hợp chặt chẽ với các nhà khoa học tại các khoa trong nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học hành chính; xây dựng mạng lưới các nhà khoa học ngoài Học viện; đưa ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý khoa học hành chính; ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo, bồi dưỡng… để ngày càng hoàn thiện vai trò quan trọng của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trong lĩnh vực thực hiện công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực khoa học hành chính, cải cách hành chính cho Học viện và Bộ Nội vụ.

IMG_2240

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, TS. Đặng Thành Lê trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, chia sẻ kinh nghiệm, những đề xuất của các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Học viện cho sự phát triển của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nói riêng và sự phát triển của Học viện nói chung; trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã nhiệt tình tham gia viết bài, trực tiếp tham dự và tham luận tại Tọa đàm; trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Học viện đã tạo điều kiện thuận lợi để Tọa đàm thành công tốt đẹp.

IMG_2208

Toàn cảnh Tọa đàm.

Như Ngọc

Comments are closed.