Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về lãnh đạo và quản lý trong khu vực công”

Sáng ngày 04/10/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Hành chính học đã tổ chức Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về lãnh đạo và quản lý trong khu vực công. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học chủ trì Tọa đàm. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã tham dự và là diễn giả chính của Tọa đàm.

TS.Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện; lãnh đạo, giảng viên của Khoa Hành chính học và các sinh viên chuyên ngành cùng tham dự.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao đổi với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại Tọa đàm

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao đổi với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại Tọa đàm

Chia sẻ tại buổi Tọa đàm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) trong khu vực công. Đồng thời khẳng định, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về LĐQL đối với đội ngũ này là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn hiện nay.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ một số vấn đề về lãnh đạo và quản lý trong khu vực công

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ một số vấn đề về lãnh đạo và quản lý trong khu vực công

Xét về mặt lý luận, khoa học LĐQL đã xuất hiện từ rất sớm ở các nước phát triển, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, ở nước ta, đây lại là lĩnh vực khoa học còn tương đối mới mẻ. Nghiên cứu về khoa học LĐQL, trước hết phải làm rõ các khái niệm về “lãnh đạo” và “quản lý”. Trao đổi về vấn đề này, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, mặc dù có một số nét tương đồng khi xét đến việc cùng hướng tới phục vụ mục tiêu chung, tuy nhiên “lãnh đạo” và “quản lý” có sự khác nhau về bản chất. Trong khi “lãnh đạo” là đề ra chủ trương, đường lối có tính chiến lược và tổ chức động viên, truyền cảm hứng đến người khác để đạt mục tiêu cuối cùng, thì “quản lý” lại là dùng mệnh lệnh, điều lệ, nguyên tắc, pháp luật để áp đặt người khác thực hiện mục tiêu đề ra.

Để làm rõ hơn sự khác biệt giữa “lãnh đạo” và “quản lý”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chỉ rõ các tiêu chí phân biệt giữa hai khái niệm, hai loại công việc này như: phương thức xác lập vị trí; công cụ, phương pháp thực hiện và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với từng loại hoạt động,…

Bên cạnh việc làm rõ sự khác biệt giữa “lãnh đạo” và “quản lý”, với kinh nghiệm của mình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng chia sẻ về những kỹ năng cần thiết đối với những người làm công tác LĐQL, cụ thể gồm: kỹ năng tổ chức; kỹ năng dùng người; kỹ năng ra quyết định (đặc biệt là ra quyết định chỉ đạo chiến lược); kỹ năng quản lý khủng hoảng (xử lý tình huống); kỹ năng giao tiếp, đàm phán thỏa thuận và thuyết phục quần chúng.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải – nguyên Trưởng Khoa Hành chính học trao đổi tại Tọa đàm

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải – nguyên Trưởng Khoa Hành chính học trao đổi tại Tọa đàm

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở trao đổi tại Tọa đàm

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở trao đổi tại Tọa đàm

Tại phần thảo luận, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã đặt nhiều câu hỏi và tích cực trao đổi với nguyên Phó Thủ tướng nhiều nội dung có liên quan đến hoạt động LĐQL trong khu vực công, như: ý thức tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng LĐQL của cán bộ, công chức; xây dựng ê-kíp làm việc trong công tác LĐQL; xây dựng phong cách LĐQL; xây dựng cơ chế trong tuyển dụng, bổ nhiệm và thi đua, khen thưởng,… Các nội dung này đều được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ và giải đáp thỏa đáng trên cơ sở phân tích những điều kiện đặc thù về thể chế ở Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự trao đổi tại Tọa đàm

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự trao đổi tại Tọa đàm

TS. Trần Thị Diệu Oanh – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi tại Tọa đàm

TS. Trần Thị Diệu Oanh – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi tại Tọa đàm

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học phát biểu kết thúc Tọa đàm

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học phát biểu kết thúc Tọa đàm

Kết thúc Tọa đàm, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đã trân trọng cám ơn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các đại biểu đã dành thời gian tới chia sẻ và trao đổi với cán bộ, giảng viên của Khoa Hành chính học về những vấn đề liên quan đến lãnh đạo và quản lý trong khu vực công. Đây là nội dung hết sức bổ ích giúp cán bộ, giảng viên của Khoa nói riêng và của Học viện nói chung có thêm thông tin về lý luận cũng như thực tiễn sinh động, phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu, giảng dạy các lớp bồi dưỡng về kỹ năng LĐQL tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng các đại biểu tham dự Tọa đàm

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng các đại biểu tham dự Tọa đàm

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.