Lễ công bố và trao quyết định nhân sự của Học viện cho cán bộ, viên chức và người lao động chuyển từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ về Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 2574/QĐ-BNV ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Phương án tiếp nhận nhân sự từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ về Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 17/10/2017, Học viện Hành chính Quốc gia đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với 15 viên chức và trao hợp đồng lao động cho 20 lao động hợp đồng nguyên là cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ.TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy,Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.

Đến dự buổi Lễ có: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban trực thuộc Học viện; đại diện các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể 67 cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ được chuyển về Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định về nhân sự của Giám đốc Học viện

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định về nhân sự của Giám đốc Học viện

Mở đầu buổi Lễ, ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định về nhân sự của Giám đốc Học viện đối với các đồng chí nguyên là cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ.

Phát biểu và trao quyết định bổ nhiệm đối với các viên chức và hợp đồng lao động đối với các lao động hợp đồng tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, sắp xếp, phân côngvề các đơn vị, khoa, ban thuộc Học viện. Giám đốc Học viện khẳng định, quá trình sắp xếp, phân công nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình, căn cứ trên các tiêu chí rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định của cấp trên.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban trực thuộc Học viện tạo điều kiện để các cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng được điều động, sắp xếp sớm hòa nhập vào môi trường làm việc mới. Giám đốc Học viện mong muốn các cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng được nhận nhiệm vụ mới sớm tiếp cận với công việc, phát huy năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TS. Đặng Xuân Hoan trao quyết định bổ nhiệm đối với các viên chức

TS. Đặng Xuân Hoan trao quyết định bổ nhiệm đối với các viên chức

TS. Đặng Xuân Hoan trao quyết định đối với các lao động hợp đồng

TS. Đặng Xuân Hoan trao quyết định đối với các lao động hợp đồng

Tại buổi lễ, đại diện các cán bộ, viên chức được bổ nhiệm và lao động hợp đồng được phân công, sắp xếp đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia đã quan tâm chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, viên chức và người lao động được về công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Các đồng chí hứa sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Học viện, phát huy sở trường công tác và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Hà Thành Đê – Phó Trưởng bộ môn Thể chế nhà nước - Khoa Nhà nước và Pháp luật đại diện cho các cán bộ, viên chức được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn lãnh đạo Học viện

ThS. Hà Thành Đê – Phó Trưởng bộ môn Thể chế nhà nước – Khoa Nhà nước và Pháp luật đại diện cho các cán bộ, viên chức được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn lãnh đạo Học viện

TS. Đoàn Nhân Đạo - Giảng viên Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đại diện cho các lao động hợp đồng được phân công, sắp xếp phát biểu cảm ơn lãnh đạo Học viện

TS. Đoàn Nhân Đạo – Giảng viên Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đại diện cho các lao động hợp đồng được phân công, sắp xếp phát biểu cảm ơn lãnh đạo Học viện

Trước đó, ngày 04/10/2017, Giám đốc Học viện đã ban hành các quyết định điều động đối với 21 viên chức về các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.Với việc công bố và trao hợp đồng lao động đối với 20 lao động hợp đồng và quyết định bổ nhiệm đối với 15 viên chức hiện nay đã nâng tổng số viên chức và người lao động được bố trí, sắp xếp hoàn chỉnh lên 56 đồng chí, đạt tỷ lệ 85% tổng số nhân sự được chuyển về Học viện. Học viện hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để phân công đối với các viên chức và người lao động còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đại diện viên chức được bổ nhiệm và lao động hợp đồng được phân công, sắp xếp tặng hoa cám ơn Giám đốc Học viện

Đại diện viên chức được bổ nhiệm và lao động hợp đồng được phân công, sắp xếp tặng hoa cám ơn Giám đốc Học viện

8 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.