Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 08/7/2021, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính có: TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng; TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc Viện và toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_6535

TS. Đặng Thành Lê phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hải, Trưởng phòng, Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_6524

Đồng chí Trần Thị Hải trình bày dự thảo báo cáo.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Viện đã đạt được những kết quả quan trọng, như:

Về công tác quản lý khoa học: Viện đã được cấp Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ; trình Giám đốc Học viện ký ban hành 03 quy chế liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện; tổ chức họp xét duyệt và ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021; tổng hợp kê khai kết quả các công trình khoa học năm 2020 của cá nhân, đơn vị thuộc Học viện; đầu mối quản lý, triển khai các đề tài khoa học cấp Bộ…

Về công tác đào tạo bồi dưỡng: triển khai chiêu sinh và tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; tuân thủ các quy định về công tác bồi dưỡng của Học viện, thực hiện công tác báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng định kỳ.

Về công tác nghiên cứu: liên tục cập nhập các thông tin đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, 2022 của các địa phương, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Học viện; tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 của một số tỉnh, thành, tổ chức các hội thảo khoa học và các hoạt động khác.

Công tác nhân sự, hành chính và kế toán, tài vụ tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt; Viện đã được Bộ Nội vụ phê duyệt phương án tự chủ một phần về tài chính năm 2021.

Viện tiếp tục được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 giai đoạn 2020-2023 cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ hành chính.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, viên chức các đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Công tác nghiên cứu: tiếp tục đề xuất và gửi giấy mời các nhà khoa học trong Học viện tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, khai thác và cung cấp thông tin, hỗ trợ các nhà khoa học tham gia đăng ký, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành tổ chức nhà nước (1945-1946)”; phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất tổ chức hội thảo khoa học quốc tế phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Công tác quản lý khoa học: đôn đốc các chủ nhiệm đề tài khoa học các cấp triển khai đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Học viện từ năm 2021-2025, tầm nhìn năm 2035; xây dựng cơ sở dữ liệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện; thực hiện báo cáo liên quan hoạt động khoa học và công nghệ.

Công tác đào tạo bồi dưỡng: ban hành Quy chế mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; tiếp tục khai thác các lớp theo nhu cầu xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.

Triển khai, đưa vào ứng dụng phần mềm quản trị, quản lý trong các hoạt động của Viện; triển khai Website của Viện theo danh mục đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Công tác hành chính và kế toán, tài vụ: đảm bảo hoạt động thường xuyên của Viện; trình phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện; thẩm định hồ sơ, thanh quyết toán, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

IMG_6528

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Học viện thì đây cũng là 03 năm đầy biến động đối với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính về vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy, ngân sách, tổ chức hoạt động. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn, thử thách, Viện Nghiên cứu đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng. PGS.TS. Lương Thanh Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trong các mặt:

- Tổ chức bộ máy, nhân sự được kiện toàn về cơ bản và giải quyết được tồn đọng lao động hợp đồng sau 03 năm.

- Hoạt động đi vào nề nếp, từng bước tiến đến chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn báo cáo, thống kê.

- Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện từng bước được chú trọng.

- Công tác cung cấp các dịch vụ công đi vào ổn định, từng bước khẳng định được thương hiệu của Viện.

- Xây dựng được tập thể viên chức, người lao động đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Có tập thể Chi ủy, lãnh đạo Viện thể hiện được vai trò là hạt nhân tâm huyết, sâu sát với công việc.

Đối với các vấn đề cần khắc phục, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã chỉ ra một số điểm cơ bản sau:

- Viện Nghiên cứu chưa phát huy được vai trò là đầu mối kết nối các nguồn lực nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Chất lượng tham mưu, đề xuất về chiến lược dài hạn về nghiên cứu khoa học cho Học viện và Viện cần được chú trọng hơn.

- Tính chủ động, sáng tạo, khát vọng, nỗ lực vươn lên để phát triển Học viện, phát triển Viện chưa cao ở một bộ phận viên chức.

Tâm huyết với vấn đề phát triển nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, một trong 3 trụ cột chính của Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường cho rằng, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cần chú trọng thực hiện các công việc sau:

- Có phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

- Chuẩn bị cho công tác nghiên cứu khoa học của năm 2022.

- Chuẩn bị cho công tác phân loại, đánh giá, thi đua khen thưởng cuối năm.

- Chú ý thường xuyên theo dõi, rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động khoa học nếu thấy bất cập.

- Cố gắng cải thiện Trang thông tin của Viện trong khả năng có thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động.

- Rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật, của Bộ Nội vụ, của Học viện; đồng thời thể hiện được đặc thù, tính linh hoạt của Viện.

Trước những biến đổi của tình hình mới, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị mỗi cá nhân viên chức, người lao động của Viện cần có kế hoạch nâng cao năng lực cho bản thân; Viện cần có tâm thế chuẩn bị để nghiên cứu phương án tái cấu trúc Viện Nghiên cứu trong điều kiện mới; Định hình, định vị tính chất, vị trí của Viện trong Học viện trong thời gian tới là như thế nào; Chú trọng hiện đại hóa hoạt động, tạo nguồn cơ sở dữ liệu (về nghiên cứu khoa học, nhân lực nghiên cứu khoa học, thông tin nghiên cứu khoa học…), phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Sớm có chiến lược phát triển Viện (về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng phát triển…); Tham mưu cho lãnh đạo Học viện về chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học của Học viện;  Chú trọng công tác truyền thông về Viện, có kế hoạch xây dựng thương hiệu của Viện trong bối cảnh mới; Có phương án cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động của Viện.

Trong 6 tháng cuối năm, PGS.TS. Lương Thanh Cường yêu cầu Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cần nỗ lực hơn nữa, chủ động rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác, các nhiệm vụ được Học viện giao để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ. Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, PGS.TS. Lương Thanh Cường tin tưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Thành Lê cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp tích cực của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đối với Viện Nghiên cứu; đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Viện Nghiên cứu đã nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, TS. Đặng Thành Lê mong muốn mỗi viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hành động, với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_6526

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội Nghị.

IMG_6504

ThS. Lê Văn Khải, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu phát biểu tại Hội Nghị.

IMG_6509

ThS. Nguyễn Đồng Minh, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học phát biểu tại Hội Nghị.

IMG_6521

ThS. Hà Thị Thanh Chung, Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính phát biểu tại Hội Nghị.

IMG_6491

Toàn cảnh Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.