Toàn cảnh buổi trao đổi, thảo luận tại chương trình nghiên cứu thực tế.

Chương trình đi nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam...

Ngày 17/6/2024, tại tỉnh Quảng Nam, Chủ nhiệm Đề án 979, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình đi nghiên ...