Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  Nguyễn Hồng Hải, K14 -Chuyên đề tiến sĩ  – 14h00 ngày 13/07/2022  – 3A, nhà G  Nguyễn Thế Linh, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng q...