Lê Hồng Dân – Kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Tác giả: Lê Hồng Dân
Tên Đề tài:  Kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trịnh Thanh Hà
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8NXUtMElEVjk5Nzg/view?ths=true

 

Comments are closed.