Nguyễn Thị Phương Thảo – Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Tác giả:   Nguyễn Thị Phương Thảo
Tên Đề tài:  Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Võ Kim Sơn
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OGd2UjJKcGVSd3c/view?usp=sharing

Comments are closed.