Đinh Xuân Hậu – Tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Đinh Xuân Hậu
Tên Đề tài: Tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS Đinh Xuân Hậu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bFF3b3BlbWRGQTg/view?usp=sharing

Comments are closed.