Hoàng Diệu Hoa – Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Tác giả: Hoàng Diệu Hoa
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trang Thị Tuyết
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8S3drbjZuQ043WU0/view?usp=sharing

Comments are closed.