Hoàng Thị Trà My_Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Tác giả:   Hoàng Thị Trà My
Tên Đề tài:  Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra –
từ thực tiễn thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Tuấn Khanh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Ylp4Y1U5azl2RG8/view?ths=true

Comments are closed.