Khamdeng Indavong – Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly , nước CHDCND Lào

Tác giả:  Khamdeng Indavong
Tên Đề tài:  Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly , nước CHDCND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trần Thị Diệu Oanh
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8eHNmZnJoSzBxaTA/view?ths=true

 

Comments are closed.