Lê Hải Ngọc Châu_Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả:  Lê Hải Ngọc Châu
Tên Đề tài:  Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Can Lộc,
tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Lê Toàn Thắng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8elFhRW9MellhaHM/view?ths=true

Comments are closed.