Lê Hoàng Bảo Ngân – Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y tế Huế

Tác giả: Lê Hoàng Bảo Ngân
Tên Đề tài: Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y tế Huế
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Lương Minh Việt
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TU5RNlNXbVFJbFU/view?usp=sharing

Comments are closed.