Lê Quang Tiến – Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk

Tác giả: Lê Quang Tiến
Tên Đề tài: Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8d2QzeFBudUpUelE/view?usp=sharing

Comments are closed.