Lê Quốc Huân – Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: Lê Quốc Huân
Tên Đề tài: Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Thành
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8YnQ0TklMR1hkZnM/view?usp=sharing

Comments are closed.