Lê Thị Minh Hạnh – Phân tích tài chính tại công ty cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình

Tác giả: Lê Thị Minh Hạnh
Tên Đề tài: Phân tích tài chính tại công ty cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thanh Hà
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8R2xyVGNIVkxMYW8/view?usp=sharing

Comments are closed.