Lê Thị Thu Hà – Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình

Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Tên Đề tài: Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Quy
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RnRvSllTNEx0cms/view?usp=sharing

Comments are closed.