Lê Thị Thu Hiền_Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

Tác giả:   Lê Thị Thu Hiền
Tên Đề tài:  Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức
tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Bùi Kim Chi
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8NEZDMUR2ekhSWHM/view?ths=true

Comments are closed.