Lê Thu Thúy_Cơ chế một cửa tại Ủy Ban Nhân dân Quận – từ thực hiện Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tác giả:   Lê Thu Thúy
Tên Đề tài:  Cơ chế một cửa tại Ủy Ban Nhân dân Quận –
từ thực hiện Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp_Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Phạm Hồng Thái
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8V3hLRDg5XzlHdzQ/view?ths=true

Comments are closed.