Lê Thúy Quỳnh_Quản lý Tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Tác giả:  Lê Thúy Quỳnh
Tên Đề tài:  Quản lý Tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đặng Thị Hà
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8ZGJqczhzTHo5MjQ/view?ths=true

Comments are closed.