Likhit Seatern – Năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh Xaynhabuly, nước CHDNND Lào

Tác giả:   Likhit Seatern
Tên Đề tài: Năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh Xaynhabuly, nước CHDNND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MXA0dmh6d0VqbHc/view?ths=true

 

Comments are closed.