Lưu Quang Ninh_Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tác giả:   Lưu Quang Ninh
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Hoàng Hiển
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8UHcyMUtXM0JyN0E/view?ths=true

Comments are closed.