Mai Xuân Thành_Hệ thống văn bản Quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong Học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng

Tác giả:  Mai Xuân Thành
Tên Đề tài:   Hệ thống văn bản Quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho
các hoạt động thường xuyên trong Học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Bùi Nam
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8U3lTSFB2ZWRYUGM/view?ths=true

Comments are closed.