Nguyễn Cảnh Thái_Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Tác giả:   Nguyễn Cảnh Thái
Tên Đề tài:  Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Nguyễn Thi Thu Vân
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Q28wUEFMeXE1WlE/view?ths=true

Comments are closed.