Nguyễn Đức Hùng_Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng – thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

 

Tác giả:   Nguyễn Đức Hùng
Tên Đề tài:  Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng –
thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Chu Xuân Khánh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Z3pzM1FYQUhTa1k/view?ths=true

Comments are closed.